Voor het aanvragen van vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met:
To request non-binding information, please contact:

ing. Erik Schippers
Mobile: +31 6 539 296 28
Email: info@ericom.nl

Postadres / Postal address:
ERICOM
Postbus 72
3620 AB BREUKELEN (Utr.)
Nederland (The Netherlands)

ERICOM is opgericht in 1997 en is gespecialiseerd in TSCM onderzoek. Al uw aanvragen zullen discreet in behandeling worden genomen. In een vertrouwelijk gesprek kunnen eventueel vergunningen, certificeringen en referenties overlegd worden.

ERICOM was founded in 1997 and is specialized in TSCM investigations. All your requests will be handled discreetly. Permits, certifications and references can be submitted in a confidential meeting.

Vergund door het Ministerie van Justitie, afdeling Justis. Vergunningsnummer POB 814.
Licensed by the Dutch Ministry of Justice. License number POB 814.